Політика конфіденційності при використанні програмного забезпечення MIDIM

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі по тексту - «Політика») являє собою правила використання MIDIM (далі - «ми» і / або «Адміністрація») даних користувачів (далі «ви» і / або «Користувач»), що збираються з використанням програмного забезпечення MIDIM.


1. Оброблювані дані


1.1. Ми не здійснюємо збір ваших персональних даних з використанням програмного забезпечення MIDIM.
1.2. Всі дані, що збираються при використанні програмного забезпечення MIDIM, надаються і приймаються в знеособленої формі (далі - «Знеособлені дані»).
1.3. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють вас ідентифікувати:
1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням програмного забезпечення MIDIM, включаючи номер телефону.
1.3.2. Дані, які передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі.
1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу знеособлених даних Користувача, які збираються використанням програмного забезпечення MIDIM.
1.5. Знеособлені дані при використанні програмного забезпечення програмного забезпечення MIDIM:
- номер телефону користувача;
- дані запиту (час, IP-адреса і порт виходу в мережу Інтернет).
1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політикою, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання .
1.7. Адміністрація не передає Знеособлені дані Користувача третім особам.


2. Цілі обробки даних


2.1. Адміністрація використовує дані з метою забезпечення безперебійної і безпомилкової роботи програмно-апаратного комплексу MIDIM.


3. Вимоги до захисту даних


3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних і забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами.
3.2. Відносно отриманих даних зберігається конфіденційність.


4. Передача даних


4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам в наступних випадках:
- За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
- Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації в зв'язку з допущеними Користувачем порушеннями.


5. Зміна Політики конфіденційності


5.1. Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
5.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://midim.com.ua/midim-privacy-policy

Чинна редакція Політики від 17.08.2021 року.


Made on
Tilda